تبلیغات
همه چیز از همه جا - شیوه ی صحیح تست زنی

شیوه ی صحیح تست زنی

شیوه ی صحیح تست زنی

افراد بسیاری در امتحاناتی چون کنکور شرکت میکنند اما قبول نمیشوند. در مواردی علل عدم قبولی آنها به مسائلی غیر از عدم مطالعه یا مطالعهی ناکافی مربوط میشود. آنها در واقع شیوههای پاسخ دادن به سوالات چهار گزینهای را نمیدانند و این مهارتی است که با کمی تکرار و تمرین بهدست میآید. با این شیوهها شما میتوانید درصد پاسخهای درستی را که به سوالات میدهید افزایش دهید و احتمال قبولی خود را بالا ببرید. این نکات را به ذهن بسپارید و حتماً تمرین کنید.

بررسی اجمالی از سوالها داشته باشید.

سوالها را بهطور اجمالی بررسی کنید. راهنماییها را به دقت بخوانید و متوجه تعداد و نوع سوالها باشید و وقت خود را بر طبق ارزش سوالها زمانبندی کنید.  این بررسی اجمالی کمک زیادی میتواند به شما داشته باشد و از احتمال بروز اشتباه در درک سوالات جلوگیری نماید. همچنین گام اساسی، برای شروع کار تست زنی است.]

زمان را در نظر داشته باشید.

زمان یکی از عواملی است که قبل از تست زدن و پاسخگویی به آزمونهای تستی باید مدنظر باشد. سعی کنید وقت خود را با توجه به ارزش سوالها زمانبندی کنید. بسیار مهم است که مدت زمانی که برای پاسخگویی به هر سوال در نظر میگیرید با مدت زمانی که برای پاسخگویی آن سوال تعیین شده هماهنگ باشد. خوب است برای ایجاد هماهنگی، در منزل شرایطی شبیه به آزمون سراسری بهوجود بیاورید و ساعتی که زمان آن قابل تنظیم باشد را در نظر بگیرید و به تعدادی سوال با زمان مشخص پاسخ دهید.

سرعت عمل داشته باشید.

برخی افراد در کارهایشان سرعت کمتری دارند، این افراد بنا به دلایلی میزانی از وقت خود را هدر میدهند. این زمانهای از دست رفته در برخی کارها و فعالیتها چندان مشهود نیست ولی در کارهایی چون تست زنی و بهویژه سر جلسهی کنکور اهمیت اساسی دارد. معمولاً کسانی که تمرکز بیشتری دارند و مطالب را خوب خوانده باشند در پاسخگویی حضور ذهن دارند و با سرعت عمل بیشتری پیش میروند.

ولی برخی افراد به دلیل کندی عمل، نه به خاطر فقدان تمرکز، وقت را از دست میدهند. این افراد باید بیشتر و بیشتر تمرین کنند و سرعت عمل خود را افزایش دهند. برای اینکار بهتر است علت کندی عمل خود را تشخیص دهند و اقدام به رفع آن کنند. برای افزایش سرعت عمل میتوانید زمانی را برای انجام کارهای خود و بهویژه تست زدن اختصاص دهید و سپس سعی کنید در این فاصله تعدادی تست بزنید. رفته رفته سعی کنید تعداد تستهایی را که در این فاصله زمانی میزنید افزایش دهید.

دقت کنید.

اکثر اشتباهات که در هنگام تست زدن پیش میآید مربوط به افعال جملات است. سوالاتی که آخرشان با کلماتی چون میشود و نمیشود، میباشد و نمیباشد، است و نیست و … تمام میشود ممکن است داوطلب را دچار خطا کند.

عدم دقت در هنگام تست زدن موجب میشود که فرد گزینهی اشتباه را انتخاب کند. نکتهی دیگر اینکه در آزمونهای چهار گزینهای معمولاً چهار گزینه شباهت زیادی به هم دارد و ممکن است داوطلب با خواندن اولین گزینه آن را صحیح بداند و از خواندن سه گزینهی  دیگر خودداری کند. توجه داشته باشید که چهار گزینه را حتماً بخوانید و با مقایسه، آنها را انتخاب کنید.

 

هیچ وقت قبل از مطالعهی کامل درس، به تست زدن نپردازید.

قبل از شروع به حل تست های یک مبحث درسی، آن مبحث را به طور کامل و دقیق مطالعه کنید و مطمئن شوید به درستی آن را درک کردهاید. در غیر این صورت ، زدن تست کاری اشتباه و بی فایده است و حتی میتواند شما را دل سرد کند و علاقه و انگیزهی شما را از بین ببرد.

با تستهای ساده شروع کنید.

 بلافاصله بعد از مطالعه و یادگیری یک مبحث درسی به سراغ تست های مشکل و پیچیده تر نروید . حل تست های ساده میتواند تسلط شما را در آن مبحث درسی بیشتر کند و همچنین علاقه و انگیزهی بیشتری نسبت به ادامه کار در شما ایجاد نماید.

تستهای نکتهدار:

تستهای نکتهدار یا تستهای مادر به تستهایی گفته میشود که حل آنها برای داوطلب، منجر به یادگیری یک نکته میشود و در نتیجه او میتواند گروه زیادی از تستها را حل کند. در هر فصل تعداد محدودی تست مادر یا نکتهدار قابل ارائه میباشد. سعی کنید به درستی آنها را بشناسید و به طور دقیق بر آنها مسلط شوید. سوالات آسان را زودتر جواب دهید. اگر احساس میکنید سوالی پیچیده است، وقت خودتان را زیاد روی آن سوال تلف نکنید. کنار آن علامت بگذارید تا بعداً به آن پاسخ دهید.

گزینههای غلط را حذف کنید.

باید تستهای استاندارد و یا آزمونهای سالهای گذشته را با اطلاعات کافی پاسخ دهید. در این صورت باید بتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن، دو گزینهی غلط را از میان پاسخها حذف کنید و در صورتی که نسبت به دو گزینهی باقی مانده به یک نسبت تردید دارید، اولین گزینهای را که به هر دلیل صحیح تلقی میکنید، به عنوان پاسخ انتخاب نمایید. گزینههای هم معنی و مترادف، صحیح نیستند!  فقط  یکی از گزینهها پاسخ صحیح تست میباشد، پس گزینههایی که از معنی و مفهوم مساوی برخوردارند، جواب صحیح تست نمیباشند. پس سریعاً آنها را حذف کنید و در گزینههای باقی مانده به دنبال پاسخ صحیح بگردید.

در سوالات جور کردنی به تدریج که موارد را باهم جور میکنید آنها را حذف کنید در این صورت پاسخها کمتر خواهند شد و احتمال کاربرد مجدد آنها کاهش خواهد یافت.

پاسخهایی را که میبینید غلط است را کنار بگذارید و بدین طریق تعداد پاسخها را محدود کنید تا احتمال پیدا کردن پاسخ صحیح را بیشتر کنید.

سوالاتی که تصادفی پاسخ داده میشود شانس موفقیت فرد را کمتر میکند چون هر پاسخ منفی نمرهای منفی در پی دارد. بنابراین تا جایی که امکان دارد از پاسخهای تصادفی پرهیز کنید.

در نهایت پاسخها را مرور کنید اما سعی در عوض کردن پاسخ نداشته باشید. سوالاتی که احساس میکنید اشتباه پاسخ دادهاید یکبار دیگر بررسی کنید. به عقب برگردید و دوباره با دقت بیشتری مطالب مربوط به آن را بخوانید تا اشکال برطرف شود.

خلاصهای از آنچه را که در پاسخگویی به سوالات چهار گزینهای لازم میشود همراه خود داشته باشید و مرور کنید، به این ترتیب موارد بیشتر در ذهنتان حک خواهد شد و سر جلسه بهتر خواهید توانست آنها را رعایت کنید.

تمرینات تست زنی را به موقع شروع کنید.

 تست زنی باید در سه مقطع انجام شود. مقطع اول که همزمان با شروع مطالعهی مباحث درسی است یعنی اینکه مبحثی که خوانده میشود باید تستهای همان مبحث را زد. مقطع دوم زمانی که مباحث و کل کتاب تمام میشود و باید تست همهی مباحث را زد و مقطع سوم در حقیقت بعد از عید نوروز است و زمانی است که کل دروس تمام شده باشد و حالا باید تست سالهای قبل را زد.

این تستهای مختلط و تست کنکور سالهای قبل باعث میشود که شخص عادت کند که در یک زمان تست دروس مختلف را بزند و به راحتی بتواند در یک زمان تست ریاضی ، شیمی ، فیزیک ، ادبیات و … را بزند و در این میان آنچه در ذهن دارد گم نکند.

 با انواع سوالات تستی آشنا شوید.

 علاوه بر مطالعهی دقیق، آنچه در کنکور اهمیت دارد آشنایی با نوع سوالات تستی است. مسلماً کسی که با شیوهی پاسخ به سوالات گوناگون تستی آشنایی داشته باشد در آزمون بهتر عمل میکند تا افرادی که هیچگونه آشنایی نداشته باشند و این امر با تمرین آسان میشود.

سخن آخر

 خیلی از عوامل میتواند شیوهی پاسخ فرد به سوالات را تحت تاثیر قرار دهد؛ اگر فرض کنیم که تمام شرایط مطلوب وجود داشته باشد و فرد با آگاهی کامل در جلسهی امتحان حضور پیدا کرده باشد شیوهی تست زنی عامل بسیار مهمی است که به صورت یک کانال ارتباطی دانستههای او را به پاسخ نامه منتقل میکند. موارد سادهای چون افزایش سرعت عمل ، دقت و رعایت نکاتی در مورد شیوهی پاسخ دادن به سوالها میتوانند کارآیی شما را بالا ببرند.                                                                                                        منبع:http://www.razmandegan.org.ir/?q=node/2697
ادامه مطلب
[ 1392/08/29 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ همه چیز در همه جا ]